IR-teknik

Förklarande dokument om IR design för offentliga lokaler.

Produktsidor IR.

Teknisk dokumentation om IR-överföring.
Här hittar du det enda heltäckande dokumentet från. Det är från 2006 så många produkter är utbytta. Multikanal har t.ex. utgått, nu finns endast 2-kanal/stereo system. Täckningsarean för en SZI 2015 strålare kan inte längre anses vara 400kvm, snarare 250kvm med dagens krav.

IR-system för personligt bruk.

 

De analoga systemen SET 830 och SET 840 är ersatta
av SET 860 och SET 880, samt RS 2000, RS 5000 och FLEX 5000.
Dessa är alla digitala radiosystem som inte är kompatibla med annat.
Normalt kan endast någon eller några få, mottagare anslutas.
De är alltså inte tänkta för publikt bruk.
Produkter för personlig lyssning